Bouwen in de agrarische sector

De bouwsector is in Nederland een grote en belangrijke bedrijfstak. Ruim 300.000 werknemers zijn dagelijks werkzaam in de bouw. De bouwsector kan worden onderverdeeld in een aantal branches. Er zijn bedrijven die zich bezighouden met woningbouw, utiliteitsbouw, agrarische bouw, projectontwikkeling, het bouwen van wegen en spoorwegen, het leggen van kabels en buizen, overige civieltechnische bouw, slopen, grondverzet, installatietechniek, dak bouw of afwerking zoals stukadoren, schilderen en glas zetten. Bouwen voor de agrarische sector is een vak op zich. Niet alleen omdat bouwwerkzaamheden in het buitengebied vaak om een speciale aanpak vragen, maar ook omdat agrarische bouwwerken aan veel wetten en voorschriften moeten voldoen. Voorafgaande aan de bouw zal er goed gekeken moeten worden naar de eisen van deze tijd. Zo zal er gekeken worden naar mestkelders, mestroosters en geschikte plekken voor de opslagsilo’s. Ook is het van belang om op bewaarplaatsen de juiste ventilatiesystemen aan te leggen.

Werktuigen in de agrarische sector

De stikstof en PFAS-problematiek heeft een grote weerslag op de agrarische sector. Veel bedrijven stellen investeringen en verbouwingen uit totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen. De dagelijkse werkzaamheden gaan uiteraard wel gewoon door en de aanschaf van machines en andere werktuigen moet gewoon doorgaan. Op veel bedrijven in de sector wordt gebruik gemaakt van een tractor, een heftruck of een shovel. Een shovel kopen wordt door veel landbouwbedrijven als een noodzakelijke en praktische investering gezien. Ook voor de bemesting, de grondbewerking en het zaaien en oogsten wordt gebruik gemaakt van moderne machinale apparatuur.

Toekomst van de Agrarische sector

De komende periode zal er meer duidelijk worden over de wetgeving omtrent stikstof en PFAS. De inhoud van deze wetgeving zal zeer bepalend zijn voor de toekomst van de agrarische sector. De sector zal ook steeds duurzamer moeten gaan werken. De toekomst van de agrarische sector is inspirerend en veelbelovend. De toekomst van de sector zit vol uitdagingen. Tomaten met alle vitaminen die we nodig hebben. Drones die het land analyseren en algoritmen die de oogst kunnen voorspellen. De slimme kas heeft geen medewerkers meer nodig. Sensoren en robots doen het werk. Dat klinkt allemaal heel mooi maar zover is het echter nog niet. Veel bedrijven gaan zeker met hun tijd mee. De sector is er klaar voor de materialen zijn aanwezig en personeel is er bij veel bedrijven voldoende. Het wachten is nu op de plannen en maatregelen die de overheid voor gaat stellen. Die maatregelen zullen een grote impact hebben op de toekomst van de agrariërs.

Similar Articles

Comments

Recente posts