Alles wat je moet weten over de stikstofberekening

Wat weinig mensen weten, is dat je voor het bouwen of verbouwen in of in de onmiddellijke omgeving van een zogenaamd Natura 2000 gebied een stikstofberekening moet kunnen voorleggen. Nu de zorg om milieu en klimaat een steeds belangrijkere plaats inneemt, wordt ook het bouwen en verbouwen en de impact daarvan op het milieu in de toenemende mate gecontroleerd. Een evolutie die we natuurlijk alleen maar als positief kunnen ervaren.

Wat is een Natura 2000 gebied?

De term Natura 2000 gebied is je misschien volledig onbekend en vreemd is dat ook niet. Voor het ontstaan hiervan moeten we terugkeren naar 1992 en dat op Europees niveau. Toen werd namelijk een netwerk uitgestippeld van natuurgebieden waarin planten en dieren voorkomen die als belangrijk worden aanzien, die met uitsterven bedreigd worden en die dus op een duurzame manier moeten beschermd worden.

Waarom heb je in een Natura 2000 gebied een stikstofberekening nodig?

Tijdens bouwwerken, zowel door de bouwwerken zelf als door de bijbehorende transporten, kunnen we spreken van een verhoogde stikstofuitstoot. Stikstof is schadelijk voor fauna en flora en moet dus, zeker in kwetsbare gebieden, tot een absoluut minimum beperkt worden. Doordat in de bepaalde Natura 2000 gebieden sprake is van planten en dieren die met uitsterven bedreigd worden, kunnen hier geen bijkomende risico’s meer genomen worden en zal voor aanvang van alle bouwwerken een berekening moeten gemaakt worden van de hoeveelheid stikstof die zal vrijkomen. De Nederlandse Natuurbeschermingswet heeft hier alle richtlijnen voor bepaald en in een wettelijk kader vastgelegd. Het nalaten van deze bescherming heeft dan ook juridische gevolgen die je maar beter kunt vermijden.

Hoe kun je een stikstofberekening laten maken?

Voor bouwprojecten zijn er twee manieren van stikstofberekenen beschikbaar, eentje voor tijdens de bouwfase en eentje voor tijdens de gebruiksfase. In de eerste berekening zal nagegaan worden wat alle aspecten van het bouwproces aan stikstofneerslag opleveren. We spreken hier over zowel het gebruik van machines als van de uitstoot van de ingelegde transporten voor materialen en gereedschappen. In de tweede berekening zal nagegaan worden wat het gebruik van het gebouwde goed aan stikstofneerslag teweeg brengt. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan de uitstoot van cv-installaties en dergelijke meer. Een speciaal daarvoor ontwikkelde rekentool stelt omgevingsadviseurs in staat de hoeveelheid stikstof nauwkeurig na te gaan en zo je vergunning aan te vragen. Een onderbouwd dossier met betrouwbare en waarheidsgetrouwe gegevens is wat je kan en mag verwachten. 

Similar Articles

Comments

Recente posts